Radboud UMC Gebouw S: Kickoff meeting met projectteam ‘gevel’

Radboud UMC Gebouw S: Kickoff meeting met projectteam ‘gevel’

De samenwerking tussen Van Wijnen en WVH Gevelprojecten in het voortraject heeft geresulteerd in de opdracht voor de gevelbekleding van de nieuwbouw voor het Radboud UMC te Nijmegen, genaamd Gebouw S.

De eerste kennismaking met alle teamleden vond plaats op donderdag 6 december jl. in het kantoor van WVH Gevelprojecten te Oirschot. Deze dag begon inhoudelijk over de afstemming van de scope en wijze van communicatie. Later in de middag kwam een stukje teambuilding aan bod. Een activiteit waarbij letterlijk met modder gegooid kon én mocht worden tussen aannemer en gevelbouwer: 4x4 rijden op een parcours in de bossen. Als afsluiter is er culinair genoten en werd de dag afgesloten.


De meeting bij de start van het project wordt door iedereen als zeer positief ervaren: ‘Beide partijen hebben nu een beeld bij diegene waarmee telefonisch gesproken wordt en we kennen elkaar enigszins, het zal de volgende ontmoetingen en bijeenkomsten zeker wat luchtiger maken.’

We zien vol vertrouwen de samenwerking tegemoet en gaan er een succes van maken.