Experience Center

Experience Center

WVH gevelprojecten werkt graag samen met haar opdrachtgevers aan een optimaal resultaat in ontwerp en uitvoering. Praktijk en techniek komen samen in ons Experience center. Hier staan mock ups van reeds uitgevoerde projecten opgesteld en is ruimte voor oriëntatie op het gebied van materialen en toepassingen.

In de ruimtelijke setting van ons kantoor is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen over te ontwikkelen, te  ontwerpen of uit te voeren werken. Zien en inzichtelijk krijgen, maken en uitvoeren hoort bij bouwen. Papier is geduldig maar de praktijk spreekt. Om dit dichter tot elkaar te brengen denken wij dat er ruimte voor moet zijn. Die hebben wij met alle faciliteiten. Wij maken graag een afspraak in ons Experience Center. 
        

        

    

kernwaarden

In alles wat WVH doet, zijn onze kernwaarden te herkennen.
Deze zitten verankerd in het DNA van al onze medewerkers. Het zijn de fundamenten waaraan iedereen binnen onze organisatie zicht vasthoudt.