WVH Gevelprojecten en Stichting Gevelgarantie verzekeren complete gevels

WVH Gevelprojecten en Stichting Gevelgarantie verzekeren complete gevels

Het is de nachtmerrie van elke opdrachtgever: er is schade aan een gebouwgevel, maar de verantwoordelijke aannemer is failliet. Wat nu? Bij WVH Gevelprojecten hoeven opdrachtgevers daar echter niet bang voor te zijn. De gevelexpert uit Oirschot is namelijk aangesloten bij Stichting Gevelgarantie wat betekent dat eventuele gevelschade extern verzekerd kan worden en hoe dan ook altijd vergoed wordt. Directeur Paul Wijtman van WVH Gevelprojecten vertelt er meer over.

Stichting Gevelgarantie biedt opdrachtgevers financiële en bouwtechnische zekerheid in de vorm van een garantieverzekering. Als er binnen de garantietermijn schade optreedt, zorgt de stichting voor schadeherstelwerkzaamheden of vervanging. “Dit betekent dat opdrachtgevers gegarandeerd verzekerd zijn mochten er fouten gemaakt zijn bij de werkzaamheden,” stelt Wijtman. “Voor opdrachtgevers is zo’n verzekering ontzettend interessant, omdat zij niet meer afhankelijk zijn aannemers. Mocht een bedrijf failliet gaan, dan hoeven ze niets te vrezen. De geleden schade kan in de miljoenen euro’s lopen, maar wordt hoe dan ook gedekt.”

Innovatief bezig zijn
“WVH Gevelprojecten kan als enige totaalgevelbouwer van Nederland verzekerde garantie aanbieden. Innovatief bezig zijn hoort bij ons. Vroeger gingen we als één van de eerste gevelbouwers op vakbeurzen staan. Later ging de concurrentie dat ook doen. Nu bieden wij als eerste in ons expertisegebied verzekerde garanties aan. Het is erg belangrijk voor ons dat we met iets vernieuwends komen,” weet Wijtman.  

Een onafhankelijk extern bureau controleert de werkzaamheden van gevelspecialist. Zo worden onder meer de luchtdichtheid, isolatie en andere normeringen uitgebreid getoetst. “Een onafhankelijk extern bureau controleert onze werkzaamheden. Zo worden onder meer de luchtdichtheid, isolatie en andere normeringen uitgebreid getoetst. Bij goedkeuring ontvangen we een certificaat waarin staat dat ons werk aan alle eisen voldoet en dat onze garantie overgenomen wordt. Mocht er in de overeengekomen garantieperiode iets met onze constructie gebeuren, dan wordt de in- en uitbouw inclusief kraan, hoogwerker, etc.  volkomen verzekerd.”Brancheorganisatie
De Stichting Gevelgarantie – tot 2017 nog het Garantiefonds genoemd - werd in 1992 opgericht. Doel van deze organisatie is om opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van gevels. De garantieregeling geldt voor gevelsystemen die door erkende montagebedrijven zijn geplaatst. Deze systemen moeten aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij WVH Gevelprojecten en dat is dan ook een belangrijke reden dat de samenwerking met de stichting is opgezocht.

In vergelijking met andere verzekeraars en verzekeringsagenten sluit Stichting Gevelgarantie geen werkzaamheden uit. Zo zijn steigerwerken gewoon verzekerd. Een ander punt waarmee de stichting zich onderscheidt is door de uitvoering van controles. Zo toetsen onafhankelijke adviseurs de werkzaamheden. Ook dienen KOMO-certificaten overhandigd te worden. Dat is niet bij alle andere verzekeraars het geval. Met een garantieperiode van tien jaar – mits aangetoond onderhoud - garandeert de stichting de langste verzekeringstijd van alle gelijkwaardige verzekeraars. Een onderscheidend punt is dat de stichting zeer transparant is over diens leden. Tot slot keert de stichting van alle verzekeraars de meest riante schadevergoeding uit en staat de polis op naam van een juridische rechtsvorm en niet op naam van een pandeigenaar.